Kurikulum

Kurikulum bertugas dalam bidang pengaturan kurikulum dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Singosari.

Team Kurikulum